Què és?

 

El Mapa de Recursos Circulars posa a l’abast de les empreses del Vallès Occidental informació sobre l’oferta de recursos i solucions circulars de la comarca, que poden facilitar l’adaptació a un model de gestió més eficient i competitiu, aprofitant els beneficis de la transició a una economia circular: estalvi en el consum de recursos, recuperació de peces/materials, aprofitament de residus o energia, utilització de nous materials...

 

L’economia circular planteja l’evolució cap a un nou model econòmic més sostenible i competitiu, superant l’actual model lineal basat en “produir, consumir i tirar” que es mostra insostenible davant de les previsions de creixement de la població i de les expectatives de desenvolupament per als propers anys. L’economia circular té com a objectiu que el valor dels productes, materials i recursos es mantingui durant el major temps possible i que es redueixin al mínim la generació de residus, obtenint beneficis econòmics, mediambientals i socials.

 

La transició cap a l’economia circular requereix de canvis en els models de producció, en la gestió i en els models de negoci de les empreses per fer un ús més eficient dels recursos, una gestió diferent dels seus residus o oferir al mercat una oferta diferent de serveis/productes (incorporant nous criteris de durabilitat, la reparació, la valorització de residus, serveis de manteniment, propostes d’ús compartit o de reutilització...).

 

Per això, les empreses necessiten nous recursos i propostes de servei, consultoria especialitzada o de suport a l’ecoinnovació...

 

Utilitzeu el Mapa de Recursos Circulars del Vallès Occidental per conèixer nous recursos i aprofitar els reptes del canvi per millorar el vostre negoci, per adaptar la vostra activitat a un entorn que requereix major capacitat competitiva i nous valors de sostenibilitat, en el marc d’una economia global.